เรียนต่อออสเตรเลีย Murdoch University

ที่ตั้ง 90 South Street, Murdoch, Western Australia 6150
เว็บไซต์

Murdoch University Perth

Murdoch University เพิร์ท ตั้งอยู่ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มหาวิทยาลัย Murdoch มีวิทยาอยู่ 3 แห่งได้แก่ ที่ Murdoch, Rockingham และ Peel ซึ่งที่สถาบันเทคโนโลยีแห่ง Murdoch มีจำนวนประชากรนักศึกษากว่า 15,000 ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,000 คน นอกจากนี้ Murdochยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการสอน, การวิจัยที่ดีเลิศ และความ พอใจในการเรียนของนักศึกษา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองหลวงเพิร์ทประมาณ 15 กิโลเมตร หรือ8 กิโลเมตรจาก Fremantle มีพื้นที่ประมาณ 2,270,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดใน ออสเตรเลีย

หลักสูตรที่เปิดสอน Murdoch University

บริหารธุรกิจ , การประกอบธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,นิติศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, สื่อสารมวลชน,สื่อและทัศนูปกรณ์,จิตวิทยา,ชีววิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์ ,ชีวเวชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์ ,เภสัชศาสตร์

จุดเด่นของสถาบัน Murdoch University

 • Murdoch University มีวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 180 วิชา สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูง
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสำรวจแล้วว่าบัณฑิตมีความพอใจมาก
 • Murdoch University ติดอันดับ Top 8 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านการวิจัย
 • อันดับ Top 100 ของมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียแปซิฟิก
 • 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียที่ติดอันดับ Top 500 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
 • Melinda and Bill Gates ได้เลือกให้มหาวิทยาลัย Murdoch University ช่วยวิจัยในการหาทางรักษาโรคเอดส์

ข้อมูลอื่นของมหาวิทยาลัย Murdoch University
เกรฑ์การรับเข้าในระดับปริญญาตรี IELTS 6.0 ระดับปริญญาโท IELTS 6.5 นอกจากนี้หลักสูตรที่ Murdoch ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษา ต่อในระดับมัธยมศึกษาและภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรปรับพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียน ต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกสถาบัน Murdoch University

 • อินเตอร์เน็ต WIFI
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • Interactive whiteboards
 • กิจกรรมต่างๆ
 • ห้องนั่งเล่น

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 6564868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030