เรียนต่ออเมริกา โปรแกรมพิเศษสำหรับ ซัมเมอร์ 2015

เรียนที่ ELS เรียนต่ออเมริกา มีโปรแกรมพิเศษ สำหรับ เรียนซัมเมอร์ 2015 โดยร่วมมือกับ 2 แบรนด์ที่มีชื่อเสียง USSC/Nike Sports Cams ร่วมมือกันฝึกอบรมด้านกีฬาและภาษาอังกฤษ การจัดแคมป์ Summer 3 ครั้งที่ผ่านมาได้มีการจัดแคมป์ที่ Malibu, California, and Lawrenceville (Princeton-area), New Jersey

และในปี 2015 นี้ได้มีการเพิ่มสถานที่ในการจัดแคป์ มีดังนี้

  • Caldwell University, Caldwell, New Jersey
  • Curry College, Milton, Massachusetts
  • Florida International University, Miami, Florida
  • Stanford University, Stanford, California
  • University of San Diego, San Diego, California

 

ELS อเมริกา ก็ยังให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง กับ Summer Camps ดังนี้

  • Lawrenceville (Princeton-area), New Jersey, at The Lawrenceville School
  • Malibu, California, at Pepperdine University

 

ตามเงื่อนไขของสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น ELS และ Nike Sports Cams ยังขยายความร่วมมือไปยัง San Domenico boarding school in the foothills of Marin County in San Anselmo, California.

นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมแคมป์ 2 หรือ 4 สัปดาห์ เพื่อรับการอบรมด้านกีฬาร่วมกับการฝึกด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเพิ่มเติมการสอนด้วยเกมส์ในห้องเรียนด้วย

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030