เรียนต่อแคนาดา IH International House Whistler

ที่ตั้ง 302-4293 Mountain SQ., Whistler, BC, V8E 1B8 Canada
เว็บไซต์

International House Whistler เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรงเรียนสอนภาษา Net-Pacific Group of International House ซึ่งรวมถึงวิทยาเขตในแวนคูเวอร์แคนาดา ซานดิเอโกประเทศอเมริกา และซานทานแดร์และบายาโดลิดประเทศสเปน 

IH Whistler ตั้งอยู่ในชุมชนตากอากาศอันดับหนึ่งของแคนาดา มีทางเลือกด้านการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจนถึงหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแคนาดาพร้อมกับการเข้าถึงธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งที่มืชื่อเสียงระดับโลก

หลักสูตรเรียนภาษาของ IH 

  • General English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
  • Cambridge Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Cambridge 
  • English for High School เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยจะเน้นทักษะด้านวิชาการและสังคมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ESL สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง 
  • English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยหลักสูตรรวมถึงการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วย สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังฝึกนักเรียนในการเขียนบทความในเชิงวิชาการ การอ่านผลวิจัย การจดข้อความย่อรวมถึงการนำเสนอบทความในเชิงวิชาการ  

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 2544868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030