เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 30L

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English 30L

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,555.00
USD
117,350.55
THB
6 เดือน
6,660.00
USD
219,846.60
THB
9 เดือน
9,450.00
USD
311,944.50
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

FLS International
1000 West Foothill Boulevard, Glendora, California 91741

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030