เรียนภาษาอังกฤษ Compact Course 20L

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Compact Course 20L

หลักสูตรนี้สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันคุณยังจะมีเวลาว่างเพื่อทำงานหรือเที่ยวสนุก

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตร

  • 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์ (15 ชั่วโมง) บวก 4 คาบเรียนส่วนตัว สำหรับนักเรียนที่เรียนที่ Los Angeles และ Boston
  • ปกติชั่วโมงเรียนจะเรียนทุกเช้า วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  • ในช่วงฤดูร้อนคุณสามารถเลือกเรียนตอนเช้าหรือบ่ายหรือทั้งสองเวลา

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,564
USD
117,647.64
THB
6 เดือน
6,714
USD
221,629.14
THB
9 เดือน
10,071
USD
332,443.71
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

400 Heath St, Brookline, MA 02467

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030