เรียนภาษาอังกฤษ General English Course

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมุ่งเน้นสี่ประเด็นหลักของภาษา: การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด หลักสูตรเหล่านี้ค่อนข้างเข้มข้น ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์และวิธีการพูดในการอภิปรายทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงสัมภาษณ์และกลยุทธ์ต่างๆอีกด้วย ทางโรงเรียนของเรายังมีหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษอีกมายกมาย เช่น เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS TOFEL หรือ สามารถเยี่ยมชมหลักสูตรอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

 

 

 

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,300
GBP
141,339.00
THB
6 เดือน
5,520
GBP
236,421.60
THB
9 เดือน
7,740
GBP
331,504.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030