เรียนภาษาอังกฤษ Intensive English Course 30L

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,920
USD
162,409.20
THB
6 เดือน
9,240
USD
305,012.40
THB
9 เดือน
13,860
USD
457,518.60
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

10850 Wilshire Blvd., Suite 210 Los Angeles, California

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030