เรียนภาษาอังกฤษ Semi Intensive Plus English Course 24L

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
4,140.00
USD
136,661.40
THB
6 เดือน
7,800.00
USD
257,478.00
THB
9 เดือน
11,700.00
USD
386,217.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

1100 Santa Barbara Street Santa Barbara, California

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030