BACHELOR OF NURSING ปริญญาตรีพยาบาลศาตร์รหัส

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย CQ University จัดเตรียมความรู้ด้านทฤษฎี ภาคปฏิบัติและงานวิจัยที่จำเป็นสำหรับความรู้ความสามารถและให้มีการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างได้ผล หลักสูตรรวม 840 ชั่วโมงของสถานพยาบาล กลยุทธ์สถานพยาบาลของเราประสบผลสำเร็จอย่างสูงและสถานพยาบาลทั่วประเทศออสเตรเลีย ตลอดหลักสูตร การศึกษาประกอบด้วยการรวมการเรียนรู้การสื่อสารกันแบบออนไลน์ การเรียนแบบตัวต่อตัวและสถานพยาบาล (CLINICAL PLACEMENT) การกำหนดสมดุลด้านทฤษฎีที่เหมาะสมและโอกาสการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถได้รับการจ้างงาน สร้างความมั่นใจและสำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานได้อย่างดี

ระยะเวลา (ปี) 3 FT

วันเปิดเรียน T1, T2

สถานที่เปิดการเรียนการสอน บันดาเบิร์ก (BDG) ร็อคแฮมป์ตั้น (ROK)

ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา ประมาณ 11,040 เหรียญออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ประมาณ 64,950 เหรียญออสเตรเลีย

 • คะแนน IELTS เชิงการศึกษาต่ำสุดเท่ากับ 6.5 ตลอด BAND SCORES ทั้งหมด หรือผลสอบทางวิชาชีพเท่ากับ A หรือ B

ข้อกำหนดการรับเข้า

นักศึกษาปริญญาตรีหรือนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (COURSEWORK)

ทดสอบภาษาอังกฤษ

 • ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM: IELTS เชิงวิชาการ)
 • BAND SCORE รวมเท่ากับ 6 (โดยไม่มี BAND SCORE เฉพาะบุคคลเท่ากับน้อยกว่า 5.5)
 • การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่(TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) (TOEFL Internet-based)
 • คะแนนรวมเท่ากับ 75 โดยไม่มีคะแนนการเขียน (WRITING)/การพูด (SPEAKING) น้อยกว่า 17 & ไม่มีคะแนนการอ่าน (READING)/การฟัง (LISTENING) น้อยกว่า 11
 • การทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC) (PTE เชิงวิชาการ)
 • คะแนนรวมเท่ากับ 50 โดยไม่มีคะแนนน้อยกว่า 42
 • ประกาศนียบัตรเคมบริดจ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับสูง (CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)
 • คะแนนทดสอบรวมเท่ากับ 52

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (การวิจัย)

การทดสอบภาษาอังกฤษ

 • ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM: IELTS เชิงวิชาการ)
 • BAND SCORE คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 (ไม่มี BAND SCORE เฉพาะบุคคลน้อยกว่า 6.0)
 • การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่(TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) (TOEFL Internet-based)
 • คะแนนรวมเท่ากับ 79 โดยไม่มีคะแนนการเขียน (WRITING)/การพูด (SPEAKING) น้อยกว่า 21 และไม่มีคะแนนการอ่าน (READING)/การฟัง (LISTENING) น้อยกว่า 16
 • การทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษและประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • (PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC) (PTE เชิงวิชาการ)
 • คะแนนรวมเท่ากับ 58 โดยไม่มีคะแนนน้อยกว่า 50
 • ประกาศนียบัตรเคมบริดจ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษระดับสูง (CAMBRIDGE CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH)
 • คะแนนทดสอบรวมเท่ากับ 58

เริ่มเรียน (CLASSES START)

2014 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม

2015 เทอม 1 - วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม

2015 เทอม 2 - วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม

2015 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน

แนะนวันเข้าเรียน

เราแนะนำนักศึกษาของเราให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียก่อนเปิดการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาพอในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะยาวเมื่อมาถึง

2014 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม

2015 เทอม 1 - วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์

2015 เทอม 2 - วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน

2015 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม

วันเปิดลงทะเบียนเรียน

ในระหว่างการลงทะเบียนเรียน คุณจะเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนของคุณและลงทะเบียนหลักสูตรเหล่านั้นอย่างเป็นทางการ ถ้าคุณเป็นนักศึกษาใหม่ คุณต้องลงทะเบียนที่วิทยาเขตก่อนเข้าร่วมปฐมนิเทศ การลงทะเบียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา เป็นต้นไป (เวลามาตรฐานภาคตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย) การลงทะเบียนแต่เช้าตรู่ช่วยให้คุณสามารถเข้าปฐมนิเทศและได้นั่งที่สบาย

2014 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม

2015 เทอม 1 - วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

2015 เทอม 2 - วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน

2015 เทอม 3 - วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.cqu.edu.au/study/who-am-i/international-students/fees-and-entry-requirements

http://www.cqu.edu.au/current-student/student-fees/fees-and-charges/tuition-fees

Degree: 
ค่าเรียน: 
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030