Certificate IV in Business Administration ประกาศนียบัตรระดับ 4 สาขาการบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับ 4 สาขาการบริหารธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ทักษะการบริหารที่มีการพัฒนาและมีความรู้ในวงกว้างจากพื้นฐานการบริหารในหลากหลายบริบท พวกเขาสามารถใช้การแก้ปัญหาเพื่อกำหนดช่วงของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากความหลากหลายของแหล่งที่มา พวกเขาจะมีความเป็นผู้นำและให้คำแนะนำกับผู้อื่น

Degree: 
ค่าเรียน: 
6 months
2,500.00
AUD
61,150.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Level 8, 75 King Street, Sydney NSW 2000, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030