Fulton-Montgomery Community College – New York

ที่ตั้ง 2805 NY-67, Johnstown, NY 12095, United States
เว็บไซต์

Fulton-Montgomery Community College  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันสาธารณะในนิวยอร์ก วิทยาลัยเปิดในปี 1964 และมี associate degrees ในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการธุรกิจ, ศิลปะการละคร, ความยุติธรรมทางอาญาการสื่อสารสื่อศิลปกรรมเทคโนโลยียานยนต์, เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในกลุ่ม วิทยาลัยยังมีโปรแกรมเช่นใบรับรองแพทย์กลศาสตร์ยานยนต์และเทคโนโลยีสำนักงาน โรงเรียนมีนักเรียน 2,200 และวิทยาเขตตั้งอยู่ในทาวน์นิวยอร์ก

Fulton-Montgomery วิทยาลัยชุมชนได้ระบุหลักวิธีการในการที่จะให้บริการนักเรียนและชุมชน

 • ความเป็นเลิศในด้านการศึกษาและการเรียนการสอน
 • ในการเรียนรู้และทุนการศึกษา
 • นวัตกรรม
 • ความสุภาพและความซื่อสัตย์
 • บริการการดูแลส่วนบุคคล
 • ความหลากหลาย
 • การเข้าถึง
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนร่วมของชุมชน

นักศึกษาที่สำเร็จการ ELS ระดับ 109 มีโอกาสที่จะเข้า Fulton-Montgomery วิทยาลัยชุมชน (FMCC) ในนิวยอร์ก กว่า 40 degree and certificate programs การรับรอง FMCC มีชั้นเรียนขนาดเล็กสนใจเป็นรายบุคคลและโอกาสที่หลากหลายสำหรับนักเรียน

ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley , UCLA , Cornell University etc.

 

คณะที่มีชื่อเสียง สาขาที่นิยม

Degree Programs

 • Business Technology and Applications AAS – 1921
 • Business: Accounting AAS – 0630
 • Business: Business Administration AAS – 0632
 • Business: Business Administration AS – 0671
 • Communication and Broadcast Media A.S.
 • Computer Information Systems AAS – 0581
 • Computer Networking AAS – 2331
 • Computer Science AS – 0532
 • Computer Technology AAS – 0559
 • Construction Technology: Sustainable Building AAS – 0540
 • Criminal Justice AAS – 0640
 • Criminal Justice AS – 1100
 • Digital Communications and Transmedia A.A.S.
 • Early Childhood Education AAS – 0605
 • Electrical Technology AAS – 0555
 • Fine Arts AS – 1648
 • General Studies (Liberal Arts) AA – 0250
 • Health Science AS – 1821
 • Health Studies AAS – 1731
 • Human Services AA – 1175
 • Human Services AAS – 0604
 • Individual Studies: Collaborative Career Learning AOS – 0688
 • Medical Administrative Assistant AAS – 1176
 • Nursing AAS – 0622
 • Physical Education and Sport Management (A.A.S.) – 1131
 • Radiologic Technology AAS – 0628
 • Science AS – 0220

Certificate Programs

 • Automation Systems / Mechatronics (Certificate) – 0925
 • Business Applications Specialist (Certificate) – 1778
 • Early Childhood Education (Certificate) – 0968
 • General Automotive Services (Certificate) – 0926
 • General Education (Certificate) – 0985
 • Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology (HVAC/R) (Certificate) – 0928
 • Individual Studies: Collaborative Career Learning (Certificate) – 0987
 • Teaching Assistant (Certificate) – 1330

มี Internships and COCAL

การฝึกงาน Co-op ช่วยให้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่ มักจะอยู่ในสองภาคการศึกษาคุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพโดยการเรียนรู้ในการทำงานในขณะที่การเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

University Ranking

Ranked among the top fastest growing community colleges in the U.S. (For U.S. community colleges with less than 5,000 students).

 • Among top 10 % of US institutions enrolling less than 500 international students (SEVIS statistics)
 • FM’s dining ranked #1 nationally in customer service
 • Top ranking transfer success rate (CNN Money)
 • Personalized college with GREAT value!

เกรดที่รับ

 • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่วนตัว
 • คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป

 

ค่าเรียน

2015-16 Tuition and Fee Schedule
*Tuition and fees are subject to change*

TUITION – FULL TIME

New York State Residents W/Certificate

$3,900 ($1,950 per semester)

New York Residents W/O Certificate

$7,800 ($3,900 per semester)

Residents of Vermont, Massachusetts & New Jersey

$4,900 ($2,405 per semester)

Non New York State Residents

$7,800 ($3,900 per semester)

TUITION – PART-TIME

New York State Residents W/Certificate

$163.00 per credit hour

New York State Residents W/O Certificate

$326.00 per credit hour

Residents of Vermont, Massachusetts & New Jersey

$205.00 per credit hour

Non New York State Residents

$326.00 per credit hour

New York State High School Students In Courses At Their School*

$54.00 per credit hour

TUITION DEPOSIT

Full Time

$40.00

Part Time

$40.00

STUDENT SERVICE FEES

Automobile Permits

$5.00 per vehicle per semester

Automobile Fines

$25.00

Course, Grade, Program, Schedule Change

$8.00

Credit By Experience/Life Experience

$35 per credit hour

Diploma Replacement Fee

$10.00

ESL Compass Testing Fee

$15.00

Graduation – Commencement

$50.00

Student Wellness Fee

$25 per semester

Housing Application Fee

$50.00

Housing Security Deposit

$250.00

Housing

Double Room: $3,625.00 per semester

Single Room: $4,050.00 per semester

Insurance – Malpractice & Liability Nursing

$15.00 per semester

 

Course Fees, Health, Music, Etc.

$50.00

 

Late Fees And Late Registration Fees

$75.00

 

Lost Library Material

Replacement Cost & Processing Fee

 

Meal Plan – Raider A

$1,875 Per semester

 

Meal Plan – Raider B

$1,875 per semester

 

Meal Plan – Raider C

$1,875 per semester

 

Nursing Testing / Remediation Fee

$140 per semester

 

Nursing IV Materials Fee

$325.00 per semester

 

Radiologic Techology Clinical Course Fee

$150.00

 

Returned Checks-ISF

$25.00

 

Student Activity(Full Time)

$100.00 per semester

 

Student Activity(Part-Time Per Credit)

$7.00

 

SUNY System Administrative Fee

$1.00

 

Transcript, Grade Report, Financial Aid, Immunization, Transfer Record

$5.00

 

Transportation – Semester Pass

$350.00

 

Technology Fee (8 Cr.Or Less)

$83.00 per semester

 

Technology Fee (9 Cr. Or More)

$140.00 per semester

 

Student I.D. Card Replacement Fee

$10.00

 

 

ที่พัก

Housing Application Fee

$50.00

Housing Security Deposit

$250.00

Housing

Double Room: $3,625.00 per semester

Single Room: $4,050.00 per semester

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030