Fulton-Montgomery Community College at Johnstown – SUNY, New York

ที่ตั้ง 2805 NY-67, Johnstown, NY 12095, United States
เว็บไซต์

Fulton-Montgomery Community College  วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันสาธารณะในนิวยอร์ก วิทยาลัยเปิดในปี 1964 และมี associate degrees ในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการธุรกิจ, ศิลปะการละคร, ความยุติธรรมทางอาญาการสื่อสารสื่อศิลปกรรมเทคโนโลยียานยนต์, เทคโนโลยีการก่อสร้างเทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในกลุ่ม วิทยาลัยยังมีโปรแกรมเช่นใบรับรองแพทย์กลศาสตร์ยานยนต์และเทคโนโลยีสำนักงาน โรงเรียนมีนักเรียน 2,200 และวิทยาเขตตั้งอยู่ในทาวน์นิวยอร์ก

Fulton-Montgomery วิทยาลัยชุมชนได้ระบุหลักวิธีการในการที่จะให้บริการนักเรียนและชุมชน

 • ความเป็นเลิศในด้านการศึกษาและการเรียนการสอน
 • ในการเรียนรู้และทุนการศึกษา
 • นวัตกรรม
 • ความสุภาพและความซื่อสัตย์
 • บริการการดูแลส่วนบุคคล
 • ความหลากหลาย
 • การเข้าถึง
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนร่วมของชุมชน

นักศึกษาที่สำเร็จการ ELS ระดับ 109 มีโอกาสที่จะเข้า Fulton-Montgomery วิทยาลัยชุมชน (FMCC) ในนิวยอร์ก กว่า 40 degree and certificate programs การรับรอง FMCC มีชั้นเรียนขนาดเล็กสนใจเป็นรายบุคคลและโอกาสที่หลากหลายสำหรับนักเรียน

ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley , UCLA , Cornell University etc.

 

 

 

คณะที่มีชื่อเสียง สาขาที่นิยม

Degree Programs

 • Business Technology and Applications AAS – 1921
 • Business: Accounting AAS – 0630
 • Business: Business Administration AAS – 0632
 • Business: Business Administration AS – 0671
 • Communication and Broadcast Media A.S.
 • Computer Information Systems AAS – 0581
 • Computer Networking AAS – 2331
 • Computer Science AS – 0532
 • Computer Technology AAS – 0559
 • Construction Technology: Sustainable Building AAS – 0540
 • Criminal Justice AAS – 0640
 • Criminal Justice AS – 1100
 • Digital Communications and Transmedia A.A.S.
 • Early Childhood Education AAS – 0605
 • Electrical Technology AAS – 0555
 • Fine Arts AS – 1648
 • General Studies (Liberal Arts) AA – 0250
 • Health Science AS – 1821
 • Health Studies AAS – 1731
 • Human Services AA – 1175
 • Human Services AAS – 0604
 • Individual Studies: Collaborative Career Learning AOS – 0688
 • Medical Administrative Assistant AAS – 1176
 • Nursing AAS – 0622
 • Physical Education and Sport Management (A.A.S.) – 1131
 • Radiologic Technology AAS – 0628
 • Science AS – 0220

Certificate Programs

 • Automation Systems / Mechatronics (Certificate) – 0925
 • Business Applications Specialist (Certificate) – 1778
 • Early Childhood Education (Certificate) – 0968
 • General Automotive Services (Certificate) – 0926
 • General Education (Certificate) – 0985
 • Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Technology (HVAC/R) (Certificate) – 0928
 • Individual Studies: Collaborative Career Learning (Certificate) – 0987
 • Teaching Assistant (Certificate) – 1330

มี Internships and COCAL

การฝึกงาน Co-op ช่วยให้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่ มักจะอยู่ในสองภาคการศึกษาคุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพโดยการเรียนรู้ในการทำงานในขณะที่การเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

University Ranking

Ranked among the top fastest growing community colleges in the U.S. (For U.S. community colleges with less than 5,000 students).

 • Among top 10 % of US institutions enrolling less than 500 international students (SEVIS statistics)
 • FM’s dining ranked #1 nationally in customer service
 • Top ranking transfer success rate (CNN Money)
 • Personalized college with GREAT value!

เกรดที่รับ

 • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) ในกรณีที่โอนหน่วยกิตมาจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของอเมริกา เขียนเรียงความจุดมุ่งหมายส่วนตัว
 • คะแนน TOEFL : 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ด้วย Band score ไม่ต่ำกว่า 5.0 ขึ้นไป

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030