Language Studies International (LSI)

Language Studies International (LSI) เป็นสถาบันภาษาที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1965 ปัจจุบัน LSI เปิดสอนหลักสูตรภาษาให้กับนักเรียนจากทั่วโลกแล้วหลายพันคน LSI มีศูนย์ภาษาตั้งอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี เม็กซิโก ปานามา และคอสตาริกา ศูนย์ภาษาของ LSI จะตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ม่องเมี่ยว หรือใกล้กับสถานที่สำคัญของแต่ละเมือง ซึ่งสถาบันภาษา LSI มีจุดมุ่งหมายที่มอบความรู้และประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศให้กับนักเรียน LSI

จุดเด่นของ LSI

  • LSI เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีเป็นศูนย์สอบ TOEFL ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของ LSI ที่จะได้เรียนและได้ลองทำข้อสอบเหมือนบรรยากาศการสอบจริง
  • LSI เน้นหนักในการคัดเลือกคณาจารย์ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพกับนักเรยนมากที่สุด โดยคณาจารย์ที่ LSI จะมากด้วยประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่นักเรียน ซึ่งคุณครูแต่ละคนจะมีการปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
  • LSI มีหลักสูตรหลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี เช่นหลักสูตรภาษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา หรือหลักสูตรภาษาสำหรับการทำงาน
  • ศูนย์ภาษาของ LSI ทุกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีสื่อการสอนภายในโรงเรียน ที่ทันสมัย
  • การจัดการที่พักของ LSI ที่มีมาตรฐาน เพราะ LSI เล็งเห็นว่าที่พักเป็นส่วนสิ่งสำคัญหนึ่งในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดย LSI จะจัดหาที่พักละครอบครัวที่มีความเป็นกันเอง และมอบประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียน LSI นอกจากนี้ LSI ยังมีหอพักให้กับนักเรียนอีกด้วย
  • นักเรียนของ LSI มีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรมกับนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก
  • ที่ตั้งของสถาบันภาษา LSI จะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้นักเรียน LSI เดินทางสะดวก และมีโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่น่าสนใจของเมืองนั้นๆ
  • LSI มีการติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่การเริ่มเรียนวันแรก และจะมีการให้คำแนะนำกับนักเรียนอยู่ตลอด โดยประเมินจากทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการทางด้านภาษา เพื่อให้นักเรียน LSI  บรรลุตามวัตุประสงค์ของการเรียนภาษาอังกฤษ
Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030