London School of Commerce (LSC) - London

ที่ตั้ง Chaucer House, White Hart Yard, London SE1 1NX, United Kingdom
เว็บไซต์

London School of Commerce (LSC)  ได้รับการรับรองโดย British Accreditation Council และเป็นสมาชิกของ Independent Further and Higher Education (BAC) ของประเทศอังกฤษ และยังได้รับการรับรองจาก กพ. ของประเทศไทยในวุฒิปริญญาโทที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย (University of Wales Institute, Cardiff)

 

London School of Commerce (LSC)  เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทางด้าน Business , Management International และ Hospitality and Tourist Management  โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นของ University of Wales Institute, Cardiff (UWIC) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล ?The Best New University in the UK 2003? ดังนั้นเมื่อเรียนที่สถาบัน LSC แล้วจึงเปรียบเสมือนได้เรียนหลักสูตรเดียวกันกับที่สอนใน University of Wales Institute, Cardiff (UWIC)  นั่นเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา จาก 2 สถาบันคือ  Postgraduate Diploma in Business Administration จาก London School of Commerce (LSC) และ MBA จาก University of Wales Institute, Cardiff

 

นอกจากนั้น London School of Commerce (LSC) ยังมีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นมาก เพื่อรองรับทุกระดับความต้องการของนักเรียน เห็นได้จากภาคการศึกษาที่เปิดเกือบตลอดทั้งปี และหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนต่างชาติและสามารถนำความรู้ที่ได้จาก London School of Commerce กลับมาใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศของตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นหลักสูตรต่างๆ ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเข้มข้นในระยะเวลาเรียนไม่นานจึงทำให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ในระยะเวลาอันสั้น ที่สำคัญหลักสูตรต่างๆ ยังถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลอีกด้วย

 

จุดเด่นของ London School of Commerce

London School of Commerce (LSC) ตั้งอยู่ใจกลางกรุง London (Zone 1) ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที่ไปยัง  London Bridge สถาบันแวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ Tower Bridge, Tower of London, London Eye, Big Ben, London Dungeon, Houses of Parliament ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ต่างๆ มากมาย สามารถเดินทางได้โดยสะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดิน จะเห็นได้ว่านอกจากจะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในด้าน Commerce หรือทางธุรกิจแล้ว London School of Commerceยังอยู่ท่ามกลางอารยะธรรมเก่าแก่ของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากในห้องเรียนแล้วยังจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมายกลับไปโดยมิรู้ตัว อีกทั้งลอนดอนยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศระดับโลกและเป็นศูนย์รวม International company ต่างๆ มากมาย ดังนั้นนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในกรุงลอนดอนจะสามารถมองเห็นภาพของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน

เรียนต่ออเมริกา ที่ London School of Commerce (LSC) - London สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030