MASTER OF BUSINESS ปริญญาโทธุรกิจ

ปริญญาโทธุรกิจการวิจัยเป็นหลักสูตรการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ที่นำไปสู่การเสนอวิทยานิพนธ์ (THESIS) ซึ่งสร้างผลงานทางความรู้ ควบคุมหลักสูตรด้วยยข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาโททางการวิจัย ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทั้งหมดของการสอบเข้า (ADMISSION) ความคืบหน้า (PROGRESSION) การนำเสนอ (SUBMISSION) และการสอบวัดผล (EXAMINATION) วิทยานิพนธ์ การปรึกษากับมหาวิทยาลัยจะช่วยให้คุณหาคุณสมบัติการมีสิทธิ์เข้าสำหรับการสอบเข้า เพื่อแสดงเนื้อหางานวิจัยที่ยื่นเสนอและเพื่อค้นหาให้แน่ใจถึงความพร้อมในการบริการของผู้ควบคุมดูแลที่เหมาะสม

ระยะเวลา (ปี) 2 FT

สถานที่เปิดการเรียนการสอน บริสเบน (BNE) บันดาเบิร์ก (BDG) โกลด์โคสต์ (GLD) มักคาย (MKY) นูซ่า (NSA)   ร็อคแฮมป์ตั้น (ROK)

ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษา ประมาณ 7,920 เหรียญออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรประมาณ ประมาณ 31,680 เหรียญออสเตรเลีย

 

Degree: 
ค่าเรียน: 
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030