Middle Tennessee State University

ที่ตั้ง 1301 E Main St Murfreesboro, TN 37130
เว็บไซต์

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 25,394 คน

ปฏิทินการศึกษา 2 ภาคการศึกษา

ประเภท รัฐบาล

Middle Tennessee State University (MTSU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในรัฐ Tennessee ตั้งอยู่ห่างจากตอนใต้ของเมือง Nashville ใน Murfreesboro 48 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศูนย์ธรณีวิทยาของรัฐหนึ่ง กิโลเมตร เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่บรรยากาศของเมืองใหญ่ MTSU มีความปลอดภัย, ความเป็นมิตร และบรรยากาศที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยที่เดินทางมาจากมากกว่า 90 ประเทศ

วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย MTSU ครอบคลุมพื้นที่ 1,181 ไร่ ซึ่งรองรับนักศึกษามากกว่า 26,000 คน และคณาจารย์มากกว่า 900 คนในแต่ละปีการศึกษา MTSU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องจากการจัดอันดับโดย U.S. News & World Report และติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาจากนิตยสาร Forbes หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และมีอันดับสูงได้แก่ หลักสูตรการบิน Aerospace, ธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรมคอนกรีต,ศึกษาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,สื่อสารมวลชน และอุตสาหกรรมการอัดเพลง ซึ่งรับสมัครนักศึกษาหลากหลายกลุ่มจากทั่วโลก MTSU มีหลักสูตรที่หลากหลายผันแปรจากดั้งเดิมเป็นแบบใหม่ ปรับปรุงและออกแบบให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

MTSU มีอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลโนเบล ได้แก่ Dr. Muhammad Yunus และ Dr. James Buchanan และอดีตประธานาธิบดี Al Gore ซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท MTSU ให้การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมกับคณะอาจารย์ที่อุทิศตนและเข้าถึงได้ง่าย

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูหนาว): 37?F/3?C

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (ฤดูร้อน): 81?F/27?C

ทุนการศึกษา (นักศึกษาที่จบจาก ELS)

ปริญญาตรี: ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการEAP ระดับ 112 ของ ELS ทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีโดยอัตโนมัติเป็นเงิน $4,000 ต่อปี ($2,000 ต่อเทอมไม่รวมเทอม summer) ทุนการศึกษานี้จะได้รับต่อเนื่องทุกปีถ้าได้เกรดเฉลี่ย(GPA) 3.0

เรียนต่ออเมริกา ที่ Middle Tennessee State University สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030