ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรศิลปศาสตร์และการบริหารจัดการวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย Deakin เตรียมผู้นำและผู้จัดการด้านศิลปะโดยปรับให้เหมาะสมกับการศึกษาด้านธุรกิจที่เน้นด้านการบริหารจัดการ การตลาดและทักษะทางการเงิน ชุดทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จขององค์กรศิลปะและวัฒนธรรมที่พวกเขาได้พบกับความท้าทายของความยั่งยืนขององค์กร

 • per year
  29,580.00
  AUD
  723,526.80
  THB

ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (ด้านงานวิจัย) เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการนิเทศวิจัย (SUPERVISED RESEARCH) และการนิเทศการศึกษา (SUPERVISED STUDY) ที่นำไปสู่การเสนอวิทยานิพนธ์ (THESIS) ซึ่งสร้างผลงานทางความรู้ หลักสูตรที่ควบคุมโดยข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาโทการวิจัย

ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมซอฟท์แวร์) เสนอให้กับบัณฑิตด้าน IT ที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณสมบัติเกี่ยวกับเนื้อหาด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ รวมหลักสูตรและงานโครงงานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเตรียมความสนใจและความท้าทายให้กับนักศึกษา 

 • per year
  19,520.00
  AUD
  477,459.20
  THB

หลักสูตรนี้รวม Coursework และงานโครงงานเพื่อเตรียมความสนใจและความท้าทายให้กับนักสึกษา นอกจากนี้ ความรู้ทางเทคนิคถูกคาดหวังในหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มีการเน้นเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การทำงานเป้นทีม (Teamwork) การออกแบบ (Design) และความเป็นผู้นำ (Leadership) ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร

 • per year
  22,400.00
  AUD
  547,904.00
  THB

ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรเปลี่ยนปลงใหม่ที่รวมการศึกษาทั้งหมดต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน การศึกษาระดับนานาชาติ (International education) การศึกษาข้ามประเทศ (Transnational education) นโยบายการศึกษา (Education policy) การศึกษาระดับสูง (Higher education) การศึกษาด้านการอาชีพ (...

 • per year
  19,200.00
  AUD
  469,632.00
  THB

บัณฑิตของหลักสูตรปริญญาตรีนอกจากการบัญชีอาจต้องการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในภายหลังหรือกลายมาเป็นนักบัญชีวิชาชีพโดยการเข้าเรียนหลักสูตรสับเปลี่ยน เช่น MACPP นี้ หลักสูตรสับเปลี่ยนสามารถทำให้บัณฑิตที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการบัญชีให้บรรลุข้อกำหนดทางการศึกษาในการเป็นสมาชิกของ CPA Australia

 • per year
  21,440.00
  AUD
  524,422.40
  THB

ปริญญาโทระดับบริหาร (Master of Management) มอบโอกาสแก่ระดับระดับผู้จัดการด้านการปฏิบัติในการเพิ่มโอกาสในอาชีพของพวกเขาโดยการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคคลและเทคนิคในสาขาวิชาการดำเนินธุรกิจหลัก

 • 1 year
  25,200.00
  AUD
  616,392.00
  THB

ปริญญาโทการบัญชีวิชาชีพ (Master of Professional Accounting: MPA) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีปริญญาการฝึกฝนนอกเหนือจากการบัญชี นักศึกษาได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีเสริมทางทฤษฎี เช่นเดียวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาในการปฏิบัติ

 • 1.5 year
  37,800.00
  AUD
  924,588.00
  THB

โปรแกรมของเราถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสาขาเฉพาะและผู้ที่ต้องการพัฒนาไหวพริบและทักษะเชิงธุรกิจของพวกเขา นักศึกษา MBA ได้พัฒนาประวัติผลงานความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการหลักที่อยู่ในช่วงตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และทักษะการตัดสินใจตลอดจนการเล็งเห็นถึงความท้าทายของธุรกิจระดับโลก

 • 1 year
  45,000.00
  AUD
  1,100,700.00
  THB