ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

 • 3 เดือน
  2,400
  AUD
  58,704.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  AUD
  117,408.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  AUD
  176,112.00
  THB
United States

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,140.00
  USD
  136,661.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,800.00
  USD
  257,478.00
  THB
 • 9 เดือน
  11,700.00
  USD
  386,217.00
  THB

Semi Intensive 20 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  3,960
  USD
  130,719.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  USD
  249,555.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  USD
  374,333.40
  THB

Semi Intensive 20 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  3,960
  USD
  130,719.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  USD
  249,555.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  USD
  374,333.40
  THB

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,140
  USD
  136,661.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,800
  USD
  257,478.00
  THB
 • 9 เดือน
  11,700
  USD
  386,217.00
  THB

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,140
  USD
  136,661.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,800
  USD
  257,478.00
  THB
 • 9 เดือน
  11,700
  USD
  386,217.00
  THB