ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,352
  AUD
  81,989.92
  THB
 • 6 เดือน
  6,804
  AUD
  166,425.84
  THB
 • 9 เดือน
  10,206
  AUD
  249,638.76
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English

 • 10 สัปดาห์
  3,100.00
  AUD
  75,826.00
  THB
 • 20 สัปดาห์
  6,200.00
  AUD
  151,652.00
  THB
 • 30 สัปดาห์
  9,300.00
  AUD
  227,478.00
  THB

ระยะเวลาของหลักสูตรนับตามสัปดาห์ 1 - 52 สัปดาห์ / ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 20.8 หรือ 25 ชั่วโมง / อายุขั้นต่ำ 17 ปี / การสอนแบบพบหน้ากัน

 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  AUD
  152,630.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,360
  AUD
  228,945.60
  THB

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น
 

 • 3 เดือน
  2,970
  AUD
  72,646.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,940
  AUD
  145,292.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,910
  AUD
  217,938.60
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,711
  AUD
  90,771.06
  THB
 • 6 เดือน
  7,644
  AUD
  186,972.24
  THB
 • 9 เดือน
  11,466
  AUD
  280,458.36
  THB

เรียนหลักสูตรภาอังกฤษ 20 คาบ + วิชาเลือก 4 คาบ วิชาเลือกเลือกได้ 1 ตัวต่อสัปดาห์ มีเฉพาะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

 

 • 3 เดือน
  3,555
  AUD
  86,955.30
  THB
 • 6 เดือน
  6,930
  AUD
  169,507.80
  THB
 • 9 เดือน
  10,395
  AUD
  254,261.70
  THB
New Zealand

แบ่งการสอนภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 คาบต่อวัน วันละ 4.5 ชั่วโมง 90 นาทีต่อคาบ ห้องเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 12 คน

 • 3 เดือน
  4,788
  NZD
  108,256.68
  THB
 • 6 เดือน
  9,576
  NZD
  216,513.36
  THB
 • 9 เดือน
  14,364
  NZD
  324,770.04
  THB
Canada

เรียน 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 45 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,950
  CAD
  75,048.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,500
  CAD
  139,920.00
  THB
 • 9 เดือน
  8,250
  CAD
  209,880.00
  THB
United States

เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 20 คาบ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  3,060
  USD
  101,010.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,592
  USD
  184,591.92
  THB
 • 9 เดือน
  7,956
  USD
  262,627.56
  THB
United Kingdom

East London School of English

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

เราเสนอตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในกรุงลอนดอน:

 • 40 คาบเรียน (30 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซุปเปอร์เข้ม)
 • 30 คาบเรียน (22.5 ชั่วโมง) ต่อสัปดาห์ (
 • ...
 • 3 เดือน
  2,532
  GBP
  108,445.56
  THB
 • 5 เดือน
  4,320.00
  GBP
  185,025.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,480.00
  GBP
  277,538.40
  THB