ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

FLS International

 • 3 เดือน
  3,420
  USD
  112,894.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,480
  USD
  213,904.80
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  USD
  303,031.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,060.00
  USD
  101,010.60
  THB
 • 6 เดือน
  560.00
  USD
  18,485.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  USD
  279,264.60
  THB
Australia

 • 3 เดือน
  2,925
  AUD
  71,545.50
  THB
 • 6 เดือน
  4,680
  AUD
  114,472.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,020
  AUD
  171,709.20
  THB

 • 3 เดือน
  1,800
  AUD
  44,028.00
  THB
 • 7 เดือน
  3,600
  AUD
  88,056.00
  THB
 • 10 เดือน
  5,400
  AUD
  132,084.00
  THB
United Kingdom

 • 3 เดือน
  2,040
  GBP
  87,373.20
  THB
 • 6 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 9 เดือน
  6,120
  GBP
  262,119.60
  THB
 • 3 เดือน
  1,440
  GBP
  61,675.20
  THB
 • 6 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 9 เดือน
  4,320
  GBP
  185,025.60
  THB

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  3,300
  GBP
  141,339.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,520
  GBP
  236,421.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,740
  GBP
  331,504.20
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,780.00
  GBP
  161,897.40
  THB
 • 6 เดือน
  6,720.00
  GBP
  287,817.60
  THB
 • 9 เดือน
  9,720.00
  GBP
  416,307.60
  THB

จำนวนบทเรียน 25 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,300
  GBP
  141,339.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,880
  GBP
  251,840.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,460
  GBP
  362,341.80
  THB