Louisiana

ELS Language Centres – Lake Charles, Louisiana

สถานที่ตั้งอยู่ใน Lake Charles ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในรัฐ Louisiana, ซึ่งอยู่ระหว่าง Houstonและ New Orleans นักเรียนกว่า 8,000 คน สามารถเลือกจากกว่า 70 หลักสูตรปริญญาที่นำเสนอโดย Colleges of Business, Education, Engineering and Technology, Graduate Studies, Liberal Arts, Nursing and Science.

The Language Company (TLC) - Louisiana

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Northwestern State University ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐหลุยส์เซียน่า ตั้งอยู่ในเมืองนัตชิโทชส์ Natchitoches เป็นเมืองที่มีเสน่ห์อยู่ทางตอนใต้ เมืองเล็ก มีความปลอดภัย

Louisiana Tech University

Louisiana Tech University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1894 ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิชาการมากว่า 130 ปี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Ruston ทางตอนเหนือของรัฐ Louisiana อันเงียบสงบ ด้วยจำนวนประชากร 22,000 คนLouisiana Tech มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 11,000 คน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทอีกประมาณ 2,500 คน

ELS Language Centres - Ruston, Louisiana

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่สวยงามของ Louisiana Tech University ที่ LA Tech มีประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลาย จากประเทศต่างๆ กว่า 64 ประเทศทั่วโลก และด้วยสภาพอากาศที่กำลังสบายๆ Ruston จึงเป็นศูนย์กลางแห่งดินแดนสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบ