Melbourne

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmesglen Institute of TAFE Moorabbin Campus เมลเบิร์น Melbourne

เป็นวิทยาเขตที่ใหญที่สุด เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพกว่า 10,000 คนต่อปี และการฝึกอบรมต่างๆ การเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Moorabbin และมีรถเมล์วิ่งผ่านหน้าวิทยาลัย

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmesglen Institute of TAFE Chadstone Campus เมลเบิร์น Melbourne

เป็นวิทยาเขตหลัก อยู่ติดกับสถานีรถไฟ Chadstone และเป็นเส้นทางผ่านของรถเมล์หลายสาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากมาย

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmesglen Institute of TAFE Waverley เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขต Glen Waverley ถือว่าเป็นวิทยาเขตที่เล็กที่สุด สภาพแวดล้อมเงียบสงบ เหมาะกับการศึกษา การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเดินได้จากวิทยาเขตถึงสถานีรถไฟ Glen Waverley หรือจะเดินทางโดยรถเมล์ก็ได้ มีหลายสายผ่านหน้าวิทยาเขตด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย Western Institute of Technology เมลเบิร์น Melbourne

เป็นโรงเรียนที่จดทะเบียนกับทางรัฐบาลของออสเตรเลีย สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่างชาติ และ NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) อีกทั้ง ยังเป็นสถาบันที่ให้ความใส่ใจนักเรียนพิเศษ

เรียนต่อออสเตรเลีย Academies Australasia Polytechnic เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนในระดับสากลเป็นที่ยอมรับกันในองค์กรธุรกิจ ในเรื่องของคุณภาพของนักเรียนที่เรียนจบแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนมากได้เข้าทำงาน ในโรงแรมและบริษัทที่มีชื่อเสียงใน Melbourne อีกทั้งการเดินทางไปเรียนก็สะดวกอีกด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas La Trobe เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Bundoora ในเขตชานเมืองของเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร จนถึงระดับปริญญาโท หากนักเรียนต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับที่ดี

เรียนต่อออสเตรเลีย Billy Blue College เมลเบิร์น Melbourne

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน,สินค้าแฟชั่น,การออกแบบการสื่อสารหรือการออกแบบสื่อดิจิตอลอยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรม ในฐานะนักเรียนคุณจะได้ค้นพบวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อสร้างความคิดที่ดีและฝึกฝนความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและมีประสบการณ์ มีเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพพร้อมที่จะนำไปใช้ในโลกปัจจุบัน

เรียนต่อออสเตรเลีย Education Access Australia เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันให้บริการที่มีคุณภาพของการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอนุปริญญา

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu เมลเบิร์น Melbourne

สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เรียนต่อออสเตรเลีย RMIT Royal Melbourne Institute Of Technology University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเมือง เมลเบิร์น จัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมกว่า 18,000 คน ด้วยจำนวนโปรแกรมการศึกษาที่มีให้เลือกมากกว่า 470 โปรแกรม และ 8,000 วิชาให้ได้เลือกเรียน