Melbourne

เรียนต่อออสเตรเลีย Martin College เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใน Church Lane ใกล้กับแถบร้านค้ายอดนิยมที่มีความหลากหลาย ร้านกาแฟ บาร์ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และแหล่งช้อปปิ้ง และสามารถเดินไปยังสวนสาธารณะที่ดีที่สุดของเมลเบิร์นเพื่อการพักผ่อนได้อีกด้วย เมืองเมลเบิร์น เต็มไปด้วยความสดใส ศิลปะ วัฒนธรรม อาหารอันเลิศรส และตรอกซอกซอย ที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทั้งหมด

เรียนต่อออสเตรเลีย ACU Australian Catholic University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย ACU ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีอัตราการถูกจ้างงานในระดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่จะได้งานก่อนจะสำเร็จการศึกษา

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmes Institute เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ตรงข้ามกับรัฐสภา มีรถไฟ รถรางและรถบัส อยู่หน้าสถาบัน และรายล้อมไปด้วยร้านกาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, สวนสาธารณะและโรงแรม

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ที่ Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน โดยทางมหาวิทยาลัยรักษาการทำงานที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงสุด นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เรียนต่อออสเตรเลีย Central Melbourne Institute เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันมาตราฐานใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ อาทิ สาขาการบริหาร สาขาด้านสุขภาพ-การนวดบำบัด สาขาการกีฬา-ฟิตเนสเทรนนิ่ง ทุกหลักสูตรจะมีห้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และบางสาขาวิชา การันตีการหางานทำในออสเตรเลียให้อีกด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan Business School เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันสอนระดับปริญญาขึ้นไป ทั้ง ตรี และโท โดยเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสายบริหารเท่านั้น

เรียนต่อออสเตรเลีย SACE Melbourne College of English เมลเบิร์น Melbourne

สถาบัน SACE เป็นศูนย์ภาษาคุณภาพขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นและได้รับการรับรองในปี 1987 ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Adeliade, Tasmania และเกาะ Whitsunday ล้วนแต่เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง ค่าครองชีพไม่แพง และผู้คนอัธยาศัยดี ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

เรียนต่อออสเตรเลีย La Trobe University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจและทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษามากมาย อาทิเช่น ศูนย์ตรวจสุภาพ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฟิตเนต ห้องเต้นแอโรบิก สนามกีฬา และห้องทำพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น

เรียนต่อออสเตรเลีย Box Hill Institute เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ในเครือของ TAFE เปิดสอนหลักสูตรทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นสถาบันทางโพลีเทคนิคของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1924 เป็นของรัฐบาลขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการอบรมคุณภาพสูง มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 35,000 คน รวมนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก 50 ประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Performance English เมลเบิร์น Melbourne

เป็นเครือเดียวกันกับ Eurocentres Sydney ผลการดำเนินงานโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและสวนสาธารณะ และใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ