Melbourne

เรียนต่อออสเตรเลีย CQU Central Queensland University เมลเบิร์น Melbourne

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1967 CQUถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียที่ได้คะแนนระดับ 5 ดาว ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จากการจัดอันดับของ The Good Universities Guide มหาวิทยาลัยนี้มีหลายวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียและนอกประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE Australian National College of English เมลเบิร์น Melbourne

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสอนและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนของเรามีคุณภาพและมีส่วนช่วยในความก้าวหน้าของนักเรียน สวัสดิภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงทักษะของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของ ANCE มีการพัฒนา บุคลากร พนักงานการเรียน การสอนให้มีมีคุณภาพอยู่เสมอ และจากประสบการณ์ ของเจ้าหน้าที่ของเราทั้งหมดพร้อมที่จะให้ความใส่ใจกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของตัวเอง

เรียนต่อออสเตรเลีย Imperial College Australia เมลเบิร์น Melbourne

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพใน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่เป็นทั้งความท้าทายและสร้างแรงจูงใจโดยมีเป้าหมายของการจ้างงาน หรือการศึกษาต่อใน หลักสูตรประกาศนียบัตรให้ทางเดินทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนต่อออสเตรเลีย Orange International College เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพ ที่ให้ความสำคัญกับนักเรียน เพื่อไปในทิศทางที่ถูกต้อง และให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษาและอาชีพของพวกเขา

เรียนต่อออสเตรเลีย APC Australian Pacific College เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์นใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะและแหล่งช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์หลักในย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวของเมลเบิร์น