New Zealand

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Samuel Marsden Collegiate School - Wellington

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขต ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รับตั้งแต่ Year 1 – Year 13 และวิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา รับตั้งแต่ Year 7 – Year 10 นักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนนี้ จะได้รับความช่วยเหลือจากครูและเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กๆได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และยังส่งเสริมนักเรียนด้านกีฬา ดนตรี และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ CBIT Cornell Institute of Business and Technology

ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งของโรงเรียนยอดเยี่ยมในนิวซีแลนด์ สาขาการโรงแรม Hospitality นอกจากนี้แล้วสถาบันมีหน่วยงาน ได้แก่ i-career  สำหรับช่วยเหลือนักเรียนด้านการหางานและเตรียมตัวสมัครงานหลังเรียนจบ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Massey University

เป็นมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ที่มี 3 วิทยาเขตสำคัญใน Auckland, Palmerston North และ Wellington Massey ใช้โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะธรรมชาติและการวิจัยของบริษัท และจากความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, ศิลปะ, สังคมศาสตร์, การศึกษาและธุรกิจ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Unique New Zealand

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนที่เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี คศ. 1989 (พศ. 2532) และได้ต้อนรับนักเรียนมาแล้วกว่า 42 ประเทศ Unique New Zealand เป็นหนึ่งในรร.ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) เป็น 1 ในสถาบันสอนภาษา category 1 และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเกณ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (the Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

เรียนต่อนิวซีแลนด์ CCEL Christchurch College of English Limited

วิทยาเขตในเมืองโอ๊คแลนด์ โดยวิทยาเขต ซึ่งใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที Waterfront และ Sky Tower ร้านอาหารโรงภาพยนต์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ The University of Auckland English Language Academy ELA

The University of Auckland English Language Academy ELA

The University of Auckland English Language Academy ELA เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ELA จัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกคนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรมอาจารย์ผู้สอน

จุดเด่นของสถาบัน ...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ New Zealand Institute of Studies NZIOS

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล, บริษัทชั้นนำและสมาคมวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรของเราสามารถใช้ได้จริงและทำให้ผู้จบการศึกษาจากสถาบันของเรามีพื้นที่ในการทำงาน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ NTEC Aspire2 International Hobson Street Campus

เพิ่งจะมาเปิดตลาดในไทยเมื่อปี 2013 ยังมีคนไทยรู้จักน้อย โรงเรียน Ntec ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรง Hobson Street เป็นเส้นคู่ขนานกับ Queen เป็นตึก 11 ชั้น ทั้งตึกเป็นของ Ntec มีร้านกาแฟของโรงเรียนด้วย โรงเรียนนี้ถูกจัดอันดับรายงานจาก NZQA ว่าเป็น Category 1 School ก็เค้าได้รับการยอมรับว่า Highly Confident in Education Performance และ Self Assessment คือคุณภาพการเรียนการสอนดี และการประเมินองค์กรและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ WELS Wilkinson's English Language School

เป็นสถาบันสอนภาษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกสัปดาห์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ EC English

โรงเรียนตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจของเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ตั้งอยู่ในอาคารที่มีแสงสว่างส่องถึงห้องคอมพิวเตอร์สามห้อง พร้อมอินเตอร์เน็ตไร้สายและฟรีอีเมลล์ ห้องสมุดสำหรับนักเรียนเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง มีกิจกรรมกีวีคลับ