Texas

Abilene Christian University

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ Abilene รัฐเท็กซัส ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1906 มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยเบิลศึกษ, วิทยาลัยการศึกษาและการบริการประชาชน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, คณะการพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ โดยสถาบันยังเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการสื่อสาร, ศิลปศาสตร์และสังคมสงเคราะห์และอื่นๆอีกมากมาย

LCI Language Centers – Houston, Texas

โรงเรียนภาษาอังกฤษของเราตั้งอยู่ใน Houston ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์แห่ง Montrose เป็นเมืองที่เป็นมิตร และนิยมมิตรมากที่สุดในฮูสตัน, Montrose มีถนนมีต้นไม้, ร้านอาหารนานาชาติ, ร้านค้าโบราณ และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากมาย

 

LCI Language Centers – Houston  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรา...

Texas Wesleyan University - Fort Worth, Texas

สถาบันสอนภาษา The Language Company (TLC) ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ เป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด และเมื่อคุณเรียนจบระดับ 9 คุณสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้  โดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL

The Language Company (TLC) - Fort Worth, Texas

ตั้งอยู่ในใจกลางของสี่พื้นที่มหานครที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีประชากร 6,500,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก

University of St. Thomas - Houston

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1947 โดยบาทหลวง Basilian University of St. Thomas เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิก แห่งแรกและเป็นเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเมือง Houston เราทุ่มเทในการให้การศึกษาแก่คนทุกศาสนาและความเชื่อและยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา จริยธรรม และปัญญาของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

University of Houston Clear lake

University of Houston Clear lake (UHCL) ตั้งอยู่ระหว่างตัวเมืองของ Houston และเกาะ Galveston ใจกลางชุมชนที่มีเทคโนโลยีสูงของเมือง Clear Lake เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น UHCL จึงทุ่มเทกับการพัฒนาและปรับปรุงแผนการเพื่อสนับสนุนการค้าต่างๆ มากมาย, วิศวกรรมศาสตร์, การบริการสังคมและภาคการค้าของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์, การแพทย์, ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอวกาศ

The University of Texas at Dallas

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน Dallas-Fort Worth International Airport(รหัสท่าอากาศยาน DFW) เพียง 30 นาที ท่าอากาศยานนานาชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่งอันดับ 8 ของโลก Dallas เป็นเมืองที่ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมงจากเมืองส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ

Texas Tech University

Texas Tech เป็นสถาบันการวิจัยของรัฐที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 33,000 คน มีหลักสูตรปริญญาตรี 150 สาขา, หลักสูตรปริญญาโท 103 สาขา และหลักสูตรปริญญาเอก 60 สาขา ที่นี่นำเสนอหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะเปิดประตูสู่ความสำเร็จของอาชีพในศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน เช่นชีวเคมี, ดนตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร,วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ธรณีศาสตร์, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการผลิตและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์โภชนาการและอาหาร และ หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับลมที่เปิดสอนแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกา

ELS Language Centres - San Antonio, Texas

ตั้งอยู่ในย่าน Alamo Heights ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ภายในวิทยาเขตของ University of the Incarnate Word (UIW) ในเมือง San Antonio เมืองที่เป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และมีบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ

ELS Language Centres - Lubbock, Texas

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Texas Tech University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน Midwest. Texas Tech University