Victoria

เรียนต่อออสเตรเลีย Education Access Australia เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันให้บริการที่มีคุณภาพของการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอนุปริญญา

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu เมลเบิร์น Melbourne

สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เรียนต่อออสเตรเลีย RMIT Royal Melbourne Institute Of Technology University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเมือง เมลเบิร์น จัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมกว่า 18,000 คน ด้วยจำนวนโปรแกรมการศึกษาที่มีให้เลือกมากกว่า 470 โปรแกรม และ 8,000 วิชาให้ได้เลือกเรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย Martin College เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใน Church Lane ใกล้กับแถบร้านค้ายอดนิยมที่มีความหลากหลาย ร้านกาแฟ บาร์ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และแหล่งช้อปปิ้ง และสามารถเดินไปยังสวนสาธารณะที่ดีที่สุดของเมลเบิร์นเพื่อการพักผ่อนได้อีกด้วย เมืองเมลเบิร์น เต็มไปด้วยความสดใส ศิลปะ วัฒนธรรม อาหารอันเลิศรส และตรอกซอกซอย ที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทั้งหมด

เรียนต่อออสเตรเลีย ACU Australian Catholic University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย ACU ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีอัตราการถูกจ้างงานในระดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่จะได้งานก่อนจะสำเร็จการศึกษา

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmes Institute เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ตรงข้ามกับรัฐสภา มีรถไฟ รถรางและรถบัส อยู่หน้าสถาบัน และรายล้อมไปด้วยร้านกาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, สวนสาธารณะและโรงแรม

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ที่ Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน โดยทางมหาวิทยาลัยรักษาการทำงานที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงสุด นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เรียนต่อออสเตรเลีย Central Melbourne Institute เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันมาตราฐานใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ อาทิ สาขาการบริหาร สาขาด้านสุขภาพ-การนวดบำบัด สาขาการกีฬา-ฟิตเนสเทรนนิ่ง ทุกหลักสูตรจะมีห้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และบางสาขาวิชา การันตีการหางานทำในออสเตรเลียให้อีกด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan Business School เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันสอนระดับปริญญาขึ้นไป ทั้ง ตรี และโท โดยเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสายบริหารเท่านั้น

เรียนต่อออสเตรเลีย SACE Melbourne College of English เมลเบิร์น Melbourne

สถาบัน SACE เป็นศูนย์ภาษาคุณภาพขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นและได้รับการรับรองในปี 1987 ตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Adeliade, Tasmania และเกาะ Whitsunday ล้วนแต่เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตสูง ค่าครองชีพไม่แพง และผู้คนอัธยาศัยดี ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี